+45 31 33 18 19
salg@GOmeasure.dk

Måling af elektrode resistivitet

Mål resistiviteten af den samlede elektrode

Hioki’s nye RM2610 system kan som noget nyt måle resistiviteten af både kontakt modstanden af kompositten, samt kontaktmodstanden mellem kompositten og strømaftageren. Denne innovation gør det muligt at få indsigt i R&D processer, som ikke før var tilgængelige. Dette kan accelerere evalueringen af nye materialer.

RM2610

Måleeksempel

Ensartetheden og en konsistent kvalitet af elektrode laget kan måles og analyseres af Hioki RM2610. 

electrode graph

Elektroden som vist på billedet består af et komposit lag og en strømaftager. Grænsefladen mellem disse to er afgørende for ydelsen af batteriet.

Hioki RM2610 har proprietære analyse teknikker til at visualisere modstanden i et elektrodelag. Fysisk benyttes en række prober til at måle overfladen af elektroden.

Grafen illustrerer resultatet af målingen af et elektrode lag, hvor trykket ændres simultant. Dette gør at densiteten af elektrode laget og dermed resistiviteten ændres. Resistiviteten for både komposit laget og grænseflade-modstanden falder når trykket og elektrode densiteten stiger, og meget skarpt ved et bestemt punkt.

Instrumenter

Hioki RM2610

  • Find resistiviteten af kompositten og grænsefladen i Li-ion batteriers positive og negative elektroder

  • Mål komposit resistiviteten [Ωcm]

  • Mål grænseflade modstand (kontaktmodstand) mellem komposit laget og strømaftageren [Ωcm²]

RM2610

Downloads

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more